Pokud Vám již nevyhovuje stávající forma Vašeho webu po stránce technické, účelové či estetické, pak nám svěřte jejich redesign. V případě redesignu se nemusí jednat o pouhou změnu vzhledu, ale i o vylepšení a zdokonalení obsahové a funkční stránky prezentace. Je důležité, aby byl Váš web pro uživatele přehledný, s intuitivním ovládáním, na pohled zajímavý a líbivý.

Grafické a XHTML šablony webové prezentace
Grafický návrh webu je důležitý, určuje zda web zaujme potencionální klientelu. Pro kvalitní web jsou důležitým faktorem dobře navržené šablony tak, aby byla prezentace vizuálně i funkčně shodná v používaných prohlížečích jako Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari atd.

Svěřte nám redesign Vašich webových stránek nebo tvorbu šablon. Předložíme Vám graficky a esteticky procítěný návrh s ohledem na přehlednost a funkčnost webu. Šablony budujeme validní, dodržujeme stávající standardy, hledíme na funkčnost webu, vše testujeme a ladíme v používaných prohlížečích jak na platformě Windows, tak Mac OS.
redesign